Vision

Vår Vision

Vår vision är ett Israel med god miljö och ekologisk harmoni, som lever i fred med sina grannar. Vi arbetar för ett grönt Israel, där skogar, jordbruk och böljande savann ersatt obrukbar öken. Ett Israel där tillgången på vatten är säkrad, året runt. Ett Israel som ger immigranter och flyktingar möjlighet att starta ett nytt liv, i frihet och säkerhet.

I mer än 100 år har KKL odlat upp stora delar av landet, utvecklat vattenresurserna och infrastrukturen samt gjort stora bidrag inom forskning och utbildning. En stor utmaning är att uppfylla David Ben-Gurions dröm om att israelerna ska kunna utveckla och leva i Negev-öknen. Den utgör 60 procent av landets yta men här bor bara några få procent av landets totala befolkning. Stora delar är obrukbar öken. KKL gör nu stora insatser för att förvandla öknen till savann, och att skapa nya samhällen dit israelerna kan flytta. Som ett led i detta har Keren Kajemet Sverige satsat på flera träd- och vattenprojekt för att tränga undan öknen. Vår vision och ambition är att gå i David Ben-Gurions fotspår.

Keren Kajemet Sveriges ledord är sionism, fred och miljö. Miljön gynnas av det omfattande arbete som KKL utför inom en rad olika områden. Genom de samarbetsprojekt som finns mellan israeler, palestinier och jordanier – samt de utbildningsinsatser och forskningsresultat som KKL sprider till länder i närområdet – främjas ömsesidig förståelse; tätare band knyts mellan människor. Detta främjar freden.

KKL stärker samhörigheten mellan omvärlden och Israel. Att donera pengar till KKL resulterar i en bättre miljö och stärker freden. Många av oss kan känna frustration och förtvivlan när våldet sveper sin skugga över regionen och när vi ser de hot den står inför. KKL hjälper att vända dessa oroskänslor till något positivt.

Visa din kärlek till Israel genom att ge oss ditt stöd. Du kan lita på att KKL förvaltar dina pengar väl. Vi har över 100 års erfarenhet av miljöarbete. Du kan besöka oss på plats för att se resultatet av våra projekt och själv få tillfälle att plantera träd.