Verksamhet

Keren Kajemet - för en hållbar miljö i Israel

Keren Kajemet Sverige, är en del av världens äldsta miljöorganisation, KKL-JNF, med huvudkontor i Jerusalem. KKL-JNF grundades redan 1901 och sedan 1930-talet finns vår verksamhet i Sverige. Vi vårdar och utvecklar miljön i Israel.

Genom åren har Keren Kajemet LeYisrael (KKL) planterat över 250 miljoner träd och anlagt hundratals vattenreservoarer i Israel. Organisationen arbetar också aktivt med avancerad miljöforskning, vattenrening, vattenavsaltning, ekoturism, utbildning och infrastrukturutveckling. Vi är också engagerade i byggandet av skol- och ungdomsmiljöer samt hela samhällen.

Genom att stoppa och vända ökenutbredningen har vi lyckats skapa ett grönare Israel. Namnet Keren Kajemet kan översättas med ”Den eviga fonden”. Vårt arbete i Israel fortsätter oförtrutet och vi sprider våra kunskaper inom ekologi till andra länder och regioner som står inför liknande utmaningar. All verksamhet finansieras med donationer och bidrag från givare i hela världen. Vi finns i ett 50-tal länder jorden runt.

En sund och långsiktigt hållbar miljö är en förutsättning för att Israel skall kunna ta emot alla människor som önskar bosätta sig i landet. Varje år sker en stor invandring till Israel.

Keren Kajemet har över 100 års erfarenhet av ekologiskt arbete. Våra goda resultat har gjort KKL till en känd och respekterad miljöorganisation världen över.

Det är Ditt bidrag som gör vårt miljöarbete möjligt!