Historia

Historia

KKL, Keren Kajemet LeYisrael, KKL, grundades vid den 5:te sionistkongressen, under ledning av Theodor Herzl, i staden Basel i Schweiz, 1901. Lokalkontor för organisationen öppnade därefter i många länder. Syftet var att samla in pengar från judar runtom i världen för att finansiera förvärvandet av land i ”Erez Israel”.

Idag finns organisationen representerad i ett 50-tal länder, globalt.  I flera länder kallas organisationen för the Jewish National Fund, JNF. Moderorganisationen, med säte i Jerusalem, går därför under namnet KKL-JNF. I Sverige har KKL haft verksamhet sedan 1910.

Insamlingen av pengar med hjälp av blå bössor i metall, s.k. Pushke, har blivit ett kännetecken för KKL över hela världen. Redan 1905 kunde organisationen köpa det första land stycket i Israel och under de första decennierna förvärvades ytterligare mark.

 

Man började plantera träd, dika ur träsk, anlägga vattenreservoarer och utveckla infrastrukturen. Tältläger blev till byar, sand blev fruktbar jord och sumpmark blev gröna skogar.

Många av jordbrukssamhällena, kibbutzerna, är grundade på mark ägd av KKL. Organisationen gav även lån så att staden Tel Aviv, Vårens Kulle, kunde grundas 1909. Efter att staten Israel utropats 1948 strömmade flyktingar till den nya staten. KKL gav många flyktingar arbete inom framförallt skogsplantering och med vägbyggen. Fram till idag har KKL planterat över 250 miljoner träd och anlagt fler än 200 vattenreservoarer i Israel. KKL har etablerat forskning kring miljöfrågor och utbildningsprogram.

I mer än 115 år har KKL odlat upp stora delar av landet, utvecklat vattenresurserna och infrastrukturen samt gjort stora bidrag inom forskning och utbildning. En stor utmaning är att uppfylla David Ben-Gurions dröm om att israelerna ska kunna utveckla och leva i Negev-öknen. Den utgör 60 procent av landets yta men här bor bara några få procent av landets totala befolkning. Stora delar är obrukbar öken. KKL gör nu stora insatser för att förvandla öknen till savann, och att skapa nya samhällen dit israelerna kan flytta. Som ett led i detta har Keren Kajemet Sverige satsat på flera träd- och vattenprojekt för att tränga undan öknen.


Vår vision och ambition är att gå i David Ben-Gurions fotspår. 

KKLs huvudsakliga verksamhetsområden idag är vegetation (trädplantering), vatten (reservoarer, vattenrening, vattenavsaltning och återställande av floder), infrastruktur, ekoturism, samhällsutveckling samt forskning. Dessutom arbetar KKL med brandbekämpning, jordbruksutveckling, utbildning och hjälp till utvecklingsländer.