Shokeda

Shokeda

Vi anlägger en ny rekreationsplats som en del av förberedelserna inför Israel 2040.

Rekreationsplatsen ligger i närheten av Gaza. Alla åldrar ska finna något för dem: utegym, grillplatser, lekställningar och många platser för att sätta sig och vila.

Med bland andra KKL Sveriges hjälp har anläggningen gått fort och är snart klar! Nya bilder är tillagda som visar hur långt man har kommit!