Matpaket under coronatiden

Matpaket till behövande under corona tider

Matpaketen till Pesach är speciellt utformade och mycket uppskattade.

Behoven är som störst i det "perifera" Israel utanför de större städerna.

Keren Kajemet Israelfonden har därför börjat köpa in och distribuera matpaket till behövande i hela landet. Frivilliga ungdomar paketerar och bär ut mat till nödställda och behövande. Distributionen sker i nära samarbete med berörda myndigheter.

Du kan hjälpa oss att hjälpa de äldre och fattiga och behövande familjer i en tid av ekonomisk nedgång och nedstängning av samhället. Ditt bidrag till matpaket, stort som smått, är välkommet och mycket uppskattat.

Öppna ditt hjärta, hjälp oss att hjälpa genom ett ekonomiskt bidrag! Alla gåvor, stora som små, är välkomna och mycket uppskattade.

Skicka din gåva via Swish 123 683 7678 eller Bankgiro 5816-5515. Märk din betalning ”matbidrag”. Vill du ha ett vanligt inbetalningskort? Ring oss vardagar mellan 09-12 på telefon 08-661 8686.