Israel 2040

Vi bygger morgondagens Israel - idag!

På Keren Kajemet blickar vi framåt och bygger morgondagens Israel redan idag. Vi tänker på bibelns profeter och deras kända profetior.
Vi är trygga i vetskapen om att vi arbetar för att förverkliga profeten Jeremias förutsägelse:

Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg,
och de som planterar ska själva njuta av frukten. (Jer. 31.5)

I ett land stort som Småland, där invandringen är en jämn ström, ofta p.g.a en ökad antisemitism, måste fler bostäder byggas, fler utbildnings- och arbetsmöjligheter skapas. Det är detta som är vår stora uppgift de kommande åren, något som är mer än trädplantering: drägliga levnadsvillkor, arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter!

Vårt projekt Israel 2040 syftar till att långsiktigt bygga vidare på profeternas profetior. Vi arbetar på att förverkliga det gudomliga mirakel som manifesteras inför våra ögon, när Israel återuppstår efter 2000 år.
Vi har mycket kvar att göra och du har en viktig roll att spela i den fortsatta uppbyggnaden av landet "Eretz Jisrael"

Hjälp oss att förverkliga Israel 2040!
Ytterligare en miljon invånare i Negevöknen i söder och en halv miljon i Galileen i norra Israel år 2040!

Alla gåvor, stora som små, är välkomna och mycket uppskattade!
Tack för ditt kontinuerliga stöd för den långsiktiga uppbyggnaden av Israel och förverkligandet av profetian.

Swish: 123 683 7678