Bombsäker lekplats i Tushia

Bombsäker lekplats i Tushia

För att värna om barns välmående och säkerhet arbetar KKL med att färdigställa bombsäkra lekplatser och skyddsrum i utsatta områden.

Ett av dessa områden är Tushia i västra Negev. Tushia är ett dynamiskt samhälle som växer och attraherar unga familjer. För att garantera livskvaliteten för boende i området behöver vi nu er hjälp.

Fortsätt stödja utvecklingen av Negev genom att förse barnen i Tushia med en säker lekplats!