Ben Gurions hus

Ben-Gurions hus i öknen

När Israels landsfader, David Ben-Gurion, insåg att det fanns stor potential i Negevöknen, flyttade han ut i öknen för att visa Israels befolkning på framtida möjligheter till befolkningstillväxt. Keren Kajemet Sverige – Israelfonden, har fått ett hedersuppdrag att rusta upp museet och trädgården som numera finns i hans tidigare stuga och bostad i Sde Boker som ligger i Negevöknen.
Projektet syftar till restaurering av det hus och trädgård där Israels förste premiärminister David Ben-Gurion med fru Paula bodde efter att ha flyttat till den nystartade kibbutzen Sde Boker, fem mil söder om Be’er Sheba, 1953. Huset är idag ett museum.

Förutom att rusta huset där Ben-Gurion bodde med sin fru, plantera växter kring huset och utveckla växtligheten i den omkringliggande trädgården, kommer även stigar och vägar runt huset, liksom entréer att rustas upp. Syftet är att göra BenGurions bostad i Sde Boker mer tillgänglig för alla tusentals besökare och därmed skapa förutsättningar för en ökande besöksturism som ger arbets-tillfällen, samt sprida information om David Ben-Gurions viktiga politiska gärning.

Vi på Keren Kajemet Sverige - Israelfonden är hedrade, tacksamma och glada över att vi i Sverige har fått ansvar för detta angelägna uppdrag.

Ben-Gurions visioner sammanfaller med Keren Kejemets arbete att skapa nödvändiga förutsättningar för att leva och bo i Negev-öknen.

När Israels förste premiärminister insåg att det fanns stor potential i Negevöknen

i södra Israel, gick han före och tog år 1953 steget från ett bekvämt liv i Tel Aviv nära havet, till att flytta ut i öknen för att visa Israels befolkningen på öknens framtida möjligheter till befolkningstillväxt. Hans vision var att bygga upp omkringliggande städer som exempelvis Mitzpe, Yeruham och Dimona.

”Att få öknen att blomstra, utveckla marken, plantera trädgårdar och skogar... allt detta är mer än staten Israel klarar av på egen hand… denna mäktiga uppgift kräver en helt överlåten insats från hela det judiska folket – och folkets mest trovärdiga och effektiva företrädare för att få öknen att grönska är Keren Kajemet”, sade David Ben-Gurion i ett citat som är hämtat från tidigt 1950-tal.

När han två år senare återigen blev premiärminister bodde han kvar i kibbutzen i Negev, där han levde fram till sin död år 1973. Tillsammans med sin hustru Paula ligger han idag begravd intill det närliggande forsknings- och utbildningssamhället Midreshet Ben-Gurion. David Ben-Gurion föddes i oktober 1886 i Polen och i höst är det alltså 130 år sedan han föddes. Han var i egenskap av ledare för Jewish Agency från mitten av 1930-talet i praktiken redan den informelle ledaren för den judiska befolkningen i Palestina och kämpade för en självständig judisk stat inom det palestinska mandatet.

Den 14 maj 1948 proklamerade Ben-Gurion formellt bildandet av staten Israel och var den förste att skriva under Israels självständighetsdeklaration. Efter sin död blev Ben-Gurion vald till en av Time magazine’s 100 mest betydelsefulla personer under 1900-talet. Huvudsyftet med restaureringen av muséet i Sde Boker är att via ett praktiskt exempel visa på Ben-Gurions vision om att få Negev-öknen att blomstra. Vi på Keren Kajemet Sverige - Israelfonden är hedrade, tacksamma och glada över att vi i Sverige har fått ansvar för detta angelägna uppdrag.