Vatten och Jord

Hållbart jordbruk i Israel

den 4 januari 2017 | Water for life Sedan 1901 har KKL stött växt- och jordforskning i Israel. Idag har det understödet växt till ett nätverk av forskning och utvecklingsstationer som utvecklar banbrytande metoder för att odla i torra regioner med bräckt vatten

Bevattning av odlingarna sker billigt och hållbart tack vare de 230 vattenreservoarer och de utsläppsreningsverk som KKL har byggt i Israel, med stöd av sina vänner från runtom hela världen. KKLs främjande av hållbart lantbruk har förvandlat Israel till en motor av innovation.

Se en film om Israels världsledande vattenteknologi här!

KKL samlar och återvinner vatten från jordbruk, avlopp, översvämningar, och dagvatten – vilket besparar dyrbara färskvattenkällor. Med över 230 vattenreservoarer över landet så har KKL bidragit till Israels vattenekonomi med mer än 260 miljoner kubikmeter vatten. Vattnet från KKLs reservoarer används för konstbevattning av jordbruket i området med lite nederbörd, och tillåter intensiv och vinstgivande odling – i områden där jordbruk inte hade varit möjligt utan detta behandlade vatten.

Israel är idag världsledande i sitt användande av återvunnet vatten. Mer än 85 % av utsläppt vatten renas och används inom jordbruk, med målsättningen att nå 90 % inom de närmsta få åren. Stora områden som en gång var öde på grund av torka, särskilt i Negev, är nu gröna och täckta av dungar och åkergrödor. Renat avloppsvatten är billigt för jordbrukare, vilket tillåter dem att göra vinst på sitt arbete och på så sätt försörja sina familjer.