Turism kring ”Burma road”

Burma Road – vägen som hävde blockaden av Jerusalem

den 1 december 2017 | Jubileum Keren Kajemet planerar att genomföra ett projekt för att främja turismen kring Burma Road, den alternativa väg som byggdes under befrielsekriget 1948 för att häva blockaden av Jerusalem.

Keren Kajemet Sveriges Max Federmann besökte Israel i början av november för att planlägga satsningen.

Burma Road var en provisorisk sidoväg mellan kibbutzen Hulda och Jerusalem, som byggdes i samband med 1948 års belägring av Jerusalem, under inledningen av självständighetskriget mellan Israel och arabländerna.

Bakgrunden var att de arabiska styrkorna intog kullarna som kontrollerade huvudvägen till Jerusalem, vilket resulterade i att stadens judiska befolkning isolerades och höll på att gå under. Bilar som försökte använda vägen besköts och konvojer med mat, vapen och mediciner kom ofta inte fram till befolkningen. Det stora behovet av förnödenheter hos Jerusalems judiska befolkning försvagade det judiska fotfästet i staden dramatiskt och bristen på mat, vatten och bränsle blev snart akut.

Det judiska ledarskapet, under ledning av premiärminister David Ben-Gurion, fruktade att staden skulle överlämnas till de arabiska styrkorna och ett sätt att komma förbi den arabiska blockaden påbörjades.

Efter två veckors arbete lyckades en konvoj med åsnor och 200 personer ta sig fram med förnödenheter, vilket pågick under fem nätter. Ett misslyckat försök med jeep genomfördes natten mellan 30 och 31 maj 1948. Efter att ha förbättrat vägen, genomfördes ett lyckat försök natten mellan 1 och 2 juni – tack vare att man sköt på jeeparna för hand.

Arabiska krypskyttar dödade flera vägarbetare, men vägen kunde ändå slutföras den 14 juni, då vatten- och bränsleledningar lades parallellt med vägen. I slutet av juni kunde 12 ton förnödenheter varje dygn transporteras till Jerusalem via Burma road.

– Syftet med projektet är att inför Israels 70-årsjubileum uppmärksamma de dramatiska händelser som utspelade sig vid staten Israels bildande, men också symboliskt påminna om det judiska folkets mångtusenåriga relation till Jerusalem – som i dag är ifrågasatt, berättar Max Federmann på Keren Kajemet Sverige.


– Flera beslut från Unesco som initierats av muslimska länder ifrågasätter grundläggande fakta kring den historiskt väldokumenterade judiska närvaron i staden, vilket har lett till att både USA och Israel beslutat sig för att lämna organisationen, konstaterar han.
– Jerusalem är på detta sätt fortfarande – bildligt talat – utsatt för en blockad och vi behöver hitta alternativa vägar för att den ska upphöra, säger Max Federmann.