Manifestation

Professor initierade Jerusalem-manifestation

den 6 maj 2018 | Jubileum Keren Kajemet planerar att genomföra ett projekt för att främja turismen kring Burma Road, den alternativa väg som byggdes under befrielsekriget 1948 för att häva blockaden av Jerusalem.

Ett telefonsamtal mellan professor Lennart Möller och Keren Kajemet Sveriges Max Federmann var början till projektet.

Allt började med att telefonen ringde på Keren Kajemets kansli. Max Federmann besvarade samtalet och rösten i luren presenterade sig: ”Jag heter Lennart Möller och är ordförande och ansvarig för den årliga Jesusmanifestationen i Kungsträdgården i Stockholm. Nu vill vi göra något projekt med Keren Kajemet”.

Efter ett kreativt samtal, brainstormade Lennart och Max fram en lösning som innebar att man etablerar, det man hoppas ska bli en årlig Jerusalem-manifestation, som blir en direkt fortsättning på den nu avslutade Jesusmanifestationen.

Lennart Möller, som är professor på Karolinska institutet, har ett stort personligt engagemang för Israel och har bland annat skrivit boken ”Exodus Case” som beskriver arkeologiska fynd till stöd för judarnas bibliska utvandring från Egypten.

Tanken är nu att ha en vandring upp mot Jerusalem, som Lennart själv uttryckte det: ”Man står med havet i ryggen och blickar österut upp mot Juda bergen och den heliga staden Jerusalem. Sedan vandrar man upp mot staden”.

Keren Kajemet kommer att arrangera den första vandringen upp mot Jerusalem längst den så kallade Burma Road i oktober i år. Burma road har en modern historisk betydelse. Vägen byggdes under Israels befrielsekrig 1947-1948. Jerusalem var belägrat och de judiska invånarna i Jerusalem svalt och hade brist på medicin och förnödenheter. När konvojer försökte ta sig upp till staden blev de beskjutna och kunde inte bryta blockaden. Ben-Gurion fattade beslut om att genomföra ett förslag om att bygga en helt ny väg som låg utom skotthåll efter en förebild från kriget i Burma, därav namnet Burma Road. Via denna snabbt byggda, enkla väg, lyckades Israelerna bryta belägringen och nå fram till Jerusalem med förnödenheter.

– Syftet med projektet är att inför Israels 70-årsjubileum uppmärksamma de dramatiska händelser som utspelade sig vid staten Israels bildande, men också symboliskt påminna om det judiska folkets mångtusenåriga relation till Jerusalem – som i dag är ifrågasatt, berättar Max Federmann på Keren Kajemet Sverige.

– Flera beslut från Unesco som initierats av muslimska länder ifrågasätter grundläggande fakta kring den historiskt väldokumenterade judiska närvaron i staden, vilket har lett till att både USA och Israel beslutat sig för att lämna organisationen, konstaterar han.

– Jerusalem är på detta sätt fortfarande – bildligt talat – utsatt för en blockad och vi behöver hitta alternativa vägar för att den ska upphöra, säger Max Federmann.