KKL 110 år i Sverige

KKL fyller 110 år i Sverige!

den 16 januari 2020 | Jubileum Det finns mycket att berätta!

Det finns mycket att berätta om historien bakom uppstarten till Keren Kajemet Sverige, och det som hände efteråt, och det som är projekterat för framtiden.

I nästföljande video berättar Max Federmann om KKL och dess verksamhet i Israel. Välkommen att höra om våra aktuella teman:

Se video här