Adaktusson

"Sjuttio år av utsatthet och fantastisk framgång"

den 21 april 2018 | Jubileum Den 19 april i år fyller den moderna staten Israel 70 år enligt den judiska kalendern. Keren Kajemet Israelfondens Max Federmann mötte EU-parlamentarikern Lars Adaktusson för att samtala om jubiléet och hans personliga engagemang.

– Det är en stor händelse och en stor anledning att fira Israel som nation, sammanfattar Lars Adaktusson sina intryck av de 70 år som landet har existerat som nation.

– Det är sjuttio år av utsatthet och stora problem när det gäller säkerhetsfrågorna, men också 70 år av fantastisk framgång för landet när det gäller företagande, entreprenörskap, forskning och utbildning som en levande demokrati, fortsätter EU-parlamentarikern som satsar på att komma in i riksdagen i höst.

Han beskriver sin beundran för hur landet klarat av kampen för överlevnad i kombination med en övertygelse om att demokrati är det grundläggande för att skapa ett gott samhälle.

– Den kombinationen har Israel varit mästare i att utöva i praktisk handling. Det har aldrig varit så att Israels utsatthet har lett till brister i demokratiskt avseende, utan man har lyckats att kombinera kampen för sin egen överlevnad och stora satsningar på säkerhet och försvar, med en samhällsutveckling på det ekonomiska och demokratiska planet som är en förebild för hela världen, menar Lars Adaktusson.

Han betonar att Israel är ett föredöme även när det gäller integration.

– Vi har väldigt mycket att lära av Israel på detta område. Oavsett var människor har kommit ifrån, till Israel, så har det funnits program och medvetna satsningar på olika plan för att de som har
kommit ska integreras i det israeliska samhället.

– Inte minst när det handlar om språket, att få människor i arbete, men också att människor som kommer ska känna sig välkomna. Jag tror att det framför allt är där som en stor del av hemligheten ligger.

– Vi har i Europa och inte minst i Sverige haft ett problem – och har fortfarande ett stort problem – med att människor som kommer till oss, de kommer hit men blir inte välkomnade som ”hemma”, förklarar Lars Adaktusson och beskriver hur det i Sverige fortfarande är så att det finns stora skillnader mellan dem som är nyanlända och dem som är uppvuxna och infödda i vårt land.

– Den typen av problematik har Israel tacklat på ett väldigt medvetet och effektivt sätt.

Max Federmann: När i tiden och i vilket sammanhang blev du intresserad av Israel?
– Mitt intresse för Israel går långt tillbaka i tiden. Jag är uppvuxen i en frikyrkomiljö och där var Israel närvarande som nation.

– Mina föräldrar var väldigt engagerade när det gällde Israel. Vi följde händelseutvecklingen i landet hemma i vår familj.

– Sedan gick jag i söndagsskolan och det var en väldigt bra grundkurs i Mellanöstern överhuvudtaget och när det gäller synen på Israel.

– Med åren förvandlades det där intresset som föddes i tidiga år till ett politiskt intresse och när jag började jobba som journalist var Israel ett av de områden som jag kunde fokusera mycket på.

– Jag kunde åka dit vid olika tillfällen och jag har även jobbat som korrespondent i Sveriges Television i regionen. Så intresset för Israel och för Mellanöstern har varit stort från början, men det har bara ökat och ökat.

– Det fascinerande när det gäller Israel är ju att även om jag och andra har varit där många gånger, så för varje gång som man åker dit så lär man sig nya saker. Det är fascinerande på det sättet att man blir aldrig fullärd, aldrig expert när det handlar om Israel.


Max Federmann: Vilka är de starkaste minnena från dina vistelser i Israel?
– Det är minnen på olika plan kan man säga. Det är klart, rent journalistiskt, att när jag år 2006 bevakade kriget mellan Israel och Hizbollah gjorde det ett starkt intryck på ett politiskt och journalistiskt plan.

– Även mina besök i Gaza och i de delar av Israel på gränsen till Gaza som attackerats i många år av raketbeskjutning bär jag med mig.Detta illustrerar för mig hur utsatt Israel är som nation.

– Varje gång jag har varit med i olika sammanhang i de gamla delarna av Jerusalem är minnen man bär med sig, liksom andra heliga platser som jag har besökt ett antal gånger. Det är väl en kombination av olika upplevelser.Sedan är en av de fascinderande sakerna just mångfalden och pluralismen.

– Du kan ena stunden vara ide heliga platserna i Jerusalem och vid nästa tillfälle vara i en vibrerande storstad som Tel Aviv med alla de sidor som en sekulariserad storstad har.
– Det finns en mångfacetterad Israel-bild som är väldigt intressant att se och uppleva på plats.


Max Federmann: Brukar du plantera träd i Israel?
– Jag har fått träd planterade i mitt namn i present vid något tillfälle, men jag har inte tagit initiativ själv till att plantera träd i landet. Jag hoppas att kunna göra det nu.


Max Federmann: Nu har du chansen, för nu till 70-årsjubiléet lanserar Keren Kajemet ett jubileumsdiplom där man planterar sju träd i Negev-öknen, utanför Beer Sheva...
– Väldigt fint. Jag har varit där och jag vet vad trädplantering betyder för att få öknen att blomstra, så det här är en viktig satsning som jag gärna stödjer, avslutar Lars Adaktusson.