Brandbil för svår terräng

Vi vill bidra till nya brandbilar för svår terräng!

den 13 augusti 2019 | Israel Brinner Var med och bidra för att ersätta ett antal brandbilar mot nya, modernare och säkrare modeller.

KKL är synonymt med Israels skogar, vars första planteringar i det karga och torra landskapet gjordes i början av 1900-talet. Sen dess har man inte bara planterat mer än 240 miljoner träd, KKL är också ansvariga för markförvaltning, skogsvård, parkområden, cykelbanor och mycket mer. Det är därför helt naturligt att KKL bidrar till en stark flotta av brandbilar som kan ta sig fram i dessa ibland svåra skogsterränger.

Brandbilarna väger 12,000 kg och kan forsla 4,000 liter av vatten och skum. De har all utrustning för att begränsa och släcka bränder, samt har kapacitet för räddningsarbete och bärgning.

Den aktuella flottan, 25 brandbilar, är i stort behov av att förnya sina brandbilar efter flera års intensivt arbete. Då flera är slitna och inte längre funktionella för sitt ändamål vill KKL Sverige-Israelfonden kunna ge ett bidrag till en sådan brandbil och vara med och säkra Israels skogar!

Tack för Ditt engagemang och för att Du vill vara med och göra detta möjligt!