Brandbekämpning

Fem dagar av intensiv brandbekämpning i Israel

den 2 december 2016 | Israel Brinner 75000 personer evakuerades och 4100 hektar mark brändes ned när Israel utsattes för en våg av anlagda bränder i slutet av förra veckan.

Nu börjar det mödosamma arbetet med att återställa skadorna i skog och mark.

Keren Kajemets brandsoldater jobbade i slutet av förra veckan dygnet runt för att släcka ett stort antal eldsvådor i skog och öppen mark. Efter fem dygn med bränder över hela Israel, där flera var anlagda, kunde brandsoldaterna få kontroll över lågorna med hjälp av styrkor från utlandet.

2 500 brandsoldater var i tjänst för att släcka de 630 bränderna. 480 flygplansuppdrag släppte ned 1,5 miljoner ton vätska och elddämpande material i samband med släckningsarbetet.

75 000 personer evakuerades, 133 personer skadades och sammanlagt i samband med bränderna, som förstörde 4 100 hektar mark. Keren Kajemet mobiliserade omedelbart 300 brandsoldater, samt 20 brandbilar, traktorer och bulldozers för att bekämpa eldsvådorna. 

Den våldsamma branden i bergen kring Jerusalem är den största sedan den svåra brandkatastrofen i Karmel år 2010. 

Omfattande arbete
När det omfattande arbetet med att återställa skogen nu inleds, kommer det att utgå erfarenheter från tidigare bränder i exempelvis Karmel, samt bygga på den forskning som Keren Kajemet tagit fram. Den vägledande principen är att förlita sig på den naturliga processen av återväxt, med samverkande aktiviteter för att styra dessa processer. 

Först görs undersökningar för att bedöma omfattningen av de områden som skadats. Därefter elimineras säkerhetsrisker och minskas risken för erosion. Det mesta av det brända materialet tas bort den första vintern efter branden, för att minska erosionsrisken.

Plantering sker där naturlig föryngring inte ger önskat resultat. De träd som överlevde bränderna kommer att definiera landskapet under de första åren av rehabilitering. 

– Vi behöver nu allt stöd vi kan få för att ta oss an uppgiften att återställa skadorna från dessa bränder, säger Keren Kajemet Israelfondens ordförande Max Federmann. Från vårt huvudkontor i Jerusalem meddelar man att för varje nedbränt träd kommer vi att plantera två nya träd. Det är med den inställningen som Israel har byggts upp.

Hjälp oss att leva upp till denna höga ambition så att vi kan fortsätta att bygga upp ett grönt Israel.

Se en film om bränderna här!