Tu Bishvat

100 år med Tu BiShvat

den 12 februari 2017 | Högtid Den 11 februari i år firades Tu BiShvat, trädens födelsedag. Tu BiShvat är egentligen inget eget namn utan ett datum – den 15:e i månaden Shvat.

Keren Kajemet (KKL) brukar plantera ett stort antal träd under denna helg och skolbarn över hela Israel planterar varje år en halv miljon träd i samband med högtiden.

Tu BiShvat, trädplanteringsfestivalen, har blivit intimt förknippad med Keren Kajemet (KKL) och har firats i Israel ända sedan organisationens start år 1901.

De planteringar som anordnas av KKL över hela landet den 15:e i månaden Shvat har blivit en tradition.

Sedvänjan infördes av författaren, forskaren och historikern Zeev Yavetz, som anlände till landet Israel år 1887 och därefter blev rektor för skolan Zichron Yaakov.

När de första samhällena bildades av judiska immigranter i slutet av 1800-talet, tydliggjordes behovet av att skapa förutsättningar för den judiska befolkningen i landet genom att plantera träd. År 1892 den 15:e i den hebre iska månaden Shvat tog därför Yavetz med sig sina studenter ut i naturen för att plantera träd.

När de judiska jordbrukssamhällena föddes i Israel, köptes mark över hela landet för att utveckla judiskt jordbruk. Seden att plantera träd i samband med Tu BiShvat dök upp i samband med detta och år 1904 föreslog professor Otto Warburg att en sionistisk fond skulle starta för att plantera olivträd på mark som köpts av KKL.

Samma år dog Binyamin Zeev Herzl, och beslutet blev att ”Olivfonden” skulle användas för att plantera en skog som skulle uppkallas efter en av den moderna sionismens främsta pionjärer. Planteringen startade år 1908 på KKL:s mark i Ben Shemen, ett område som i dag är känt som Herzl-skogen.

År 1905 deklarerade Israels lärarfackförbund Tu BiShvat som en trädplanterings-
festival i alla skolor runt om i landet. Stora skaror deltog i dessa ceremonier, som fick uppmärksamhet även i judiska befolkningar utomlands.

På så sätt började denna tradition, som förnyats och fått näring av KKL, så att trädplantering idag är det som främst kännetecknar Tu BiShvat-helgen i Israel.

 

Det är tradition att äta frukter på Tu BiShvat, speciellt de sju frukter som växer i landet.