Tu Bi ́Shvat med fokus på Solidaritetskampanj

Ben-Dov: ”Viktigt att uttrycka sitt stöd"

den 9 februari 2019 | Framtidstro Uppstarten av solidaritetskampanjen för en bättre relation med Israel, som Keren Kajemet och Vänskapsförbundet Sverige–Israel inlett, uppmärksammades på en samling i ambassadör Ilan Ben-Dovs residens.

I samband med Tu Bi ́Shvat, trädens högtid den 20 januari, uppmärksammades Keren Kajemet Israelfondens (KKL) nystartade solidaritetskampanj, med målet att Sverige ska återupprätta sina tidigare goda relationer med Israel.

På ett evenemang i residenset hos ambassadör Ilan Ben-Dov och inför drygt 70 inbjudna gäster, överlämnade KKL:s Max Federmann en lista på namn, på dem som hittills gett minst tre träd (300 kr) och som får det solidaritetsdiplom som tagits fram specifikt för denna kampanj.

Uppropet, som fortsätter under våren, sker i samarbete med Vänskapsförbundet Sverige-Israel och Himlen TV7, och vill att Sverige normaliserar förbindelserna med Mellanösterns enda demokrati.

Under samlingen betonade Ilan Ben-Dov det nära sambandet mellan staten Israel och Keren Kajemet, som köpt, odlat och kultiverat de landområden som senare blev staten Israel.

Ambassadör Ilan Ben-Dov uttryckte sin tacksamhet för solidaritetsuppropet.

– När jag reser i Sverige möter jag många vänner till Israel, de finns överallt. De finns i politiska partier, universitet, kyrkor, bland unga människor.

– Många av dem är väldigt tysta, vilket ger en känsla av att de inte existerar. Om de inte talar och de inte hörs, så är det som att de inte finns där. Vi förväntar oss därför att de även uttrycker sitt stöd. Det är viktigt att veta att Israel har många, många vänner i Sverige, menar Ilan Ben-Dov.

Han påpekade att Israel är den enda demokratrin i Mellanöstern, ett modernt land och det enda landet i regionen som har gemensamma värderingar med Sverige när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

– Vi hoppas att Sveriges regering förändrar sin attityd till Israel och förväntar oss en mycket mer balanserad inställning som har förståelse för Israels utsatta situation. Israel är omgivet av diktaturer och terroristorganisationer.

– Vi är den enda stabila demokratin i Mellanöstern, och borde bli behandlade som det, sade Ben-Dov och beskrev Iran som ett stort hot då landet hotar med kärnvapen och stödjer terrororganisationer i Mellanöstern och Europa.

Förutom ambassadör Ilan Ben-Dov, medverkade Ronnie Vinnikov, ordförande för KKLs internationella verksamhet, under samlingen.

– Theodor Herzls drömmar om att samla judar från hela världen för att bosätta sig i landet, tror jag inte hade gått i fullbordan utan Keren Kajemet, sade han i en intervju direkt efter samlingen.

– För att bygga ett hus behöver man marken, grunden som huset står på.

– Herzl drömde om att det skulle skapas ett land för det judiska folket i det förlovade landet. KKL gjorde detta möjligt genom att köpa in land. I dag existerar, blomstrar och utvecklas det moderna Israel på dessa markområden, säger Ronnie Vinnikov.

Han betonade att det stöd som KKL får från många håll och från Israelvänner från hela världen är avgörande för landets framgång.

– Utan detta stöd kommer vi inte att lyckas att förverkliga våra drömmar, säger Vinnikov.

– Därför är allt stöd, både ekonomiskt, moraliskt och politiskt väldigt betydelsefullt för vår framgång. Inte minst för att berätta vår berättelse, den sanna berättelsen, om vårt land. Tyvärr har media i många delar av världen inte berättat hur det förhåller sig.

– Man förändrar sakförhållanden och sprider desinformation om det som händer hos oss.

Ronnie Vinnikov uttrycker även sin stora tacksamhet till Keren Kajemet Israelfonden i Sverige.

– Jag vill ta tillfället att på ett särskilt sätt lyckönska ledningen i Sverige och hela teamet, som har lyckats med att skapa ett större engagemang och därmed ett ökat stöd för Keren Kajemet och för Israel under de fyra senaste åren, då stödet från Sverige har ökat.

Under samlingen deltog även en musikduo med Helene Don Lind och Martin Kreuger som framförde flera uppskattade musikinslag.

Max Federmann berättade om Keren Kajemet Sveriges aktuella projekt i Negev-öknen och Bengt Mosesson från KKL Sverige beskrev bakgrunden till Tu Bi ́Shvat.