Rosh Hashana och Jom Kippur

Stängt under Rosh Hashana och Jom Kippur

den 26 september 2019 | Framtidstro Rosh HaShana, det judiska nyåret, börjar på kvällen den 29/9 och firas fram till den 1/10. Med anledning av detta har vårt kansli stängt och ärenden hanteras återigen på onsdag den 2/10.
Till högtiden är ett speciellt Nyårs-diplom framtaget genom vilket du börjar året genom att plantera träd!

Istället för blommor kan man plantera träd till det judiska nyåret Rosh HaShana som börjar på kvällen den 29/9. Man kan även plantera under de 10 botdagarna mellan Rosh HaShana och Jom Kippur som i år börjar på kvällen den 8/10.
Vi utfärdar ett speciellt diplom med Rosh HaShana motiv. Därmed bidrar du aktivt till en förbättrad miljö och klimatkompenserar för eventuella flygresor som du gjort under året.
Rosh Hashanah är det judiska nyåret som börjar den första dagen av månaden Tishri, som är den sjunde månaden i det religiösa året, där den första månaden Nisan markerar Israels utvandring från Egypten. Rosh Hashana inleder det civila året och under högtiden äts äpplen doppade i honung, i hopp om ett sött nytt år. Det judiska nyåret är kopplat till jordbrukscykeln med sådd, tillväxt och skörd.
Rosh Hashanah leder fram till Jom Kippur, försoningsdagen, och inleder en period av självrannsakan och omvändelse, vilket avslutas med Jom Kippur.