Mishmar HaNegev

Tillsammans utmanar vi öknen!

den 9 februari 2019 | Framtidstro De träd som skänks via Solidaritetskampanjen kommer att planteras norr om kibbutzen Mishmar HaNegev.

Kibbutzen Mishmar HaNegev ligger ett par mil norr om Negevs huvudstad Beer Sheva. Kibbutzen grundades i oktober 1946 och har i dag knappt 800 invånare.

Tillsammans med våra kollegor i Holland har Keren Kajemet Israelfonden i Sverige här tagit sig an ett stort planteringsprojekt i Negevöknen som sträcker sig över två år och kommer att innebära plantering av 100-150 träd per hektar.

David Ben-Gurion ansåg att Negev var den viktigas- te utmaningen för staten Israel, en plats där nationens pionjäranda bäst kunde uttryckas:

”Det är i Negev som det judiska folket och dess stat kommer att testas, för bara genom en nations enade och frivilliga ansträngningar och en stat som planerar och genomför kan vi klara av den stora uppgiften att bosätta öknen och få den att blomstra. Denna ansträngning kommer att avgöra den israeliska statens öde”, förklarade Israels första premiärminister.

Mishmar HaNegev-skogen fyller funktioner som är viktiga för såväl lokalbefolkningen som miljön, eftersom den tjänar som en grön lunga för befolkningen i norra Negev och ger dem en destination för utflykter.

Dessutom förhindrar det markerosion och hjälper till att bekämpa ökenspridning och klimatförändringar.

Staten Israel har upplevt många förändringar sedan dess, men i dag är Negev fortfarande en nationell utmaning och att driva tillbaka öknen representerar sionismen och pionjärandan även idag.

När man ser på Negev-landskapet är det svårt att tro att den här torra marken kan bära en skog. Men Keren Kajemet har visat att det kan den och Mishmar HaNegev-skogen är ett bra exempel på detta arbete. Keren Kajamet började plantera skogen i början av 1980-talet, och ytterligare träd som tillkommit varje år har ökat skogens storlek. Idag sträcker den sig över ett område på cirka 4250 hektar. Projektet som Keren Kejemt Sverige har tagit sig an, sträcker sig över två år och kommer att innebära att skogen växer med ytterligare omkring 50 hektar.

Solidaritetskampanjen går ut på att varje person som ger minst tre träd (300 kr) får ett solidaritetsdiplom som tagits fram specifikt för denna kampanj.

Den som ger 1200 kr (tio träd) får, förutom diplomet, dessutom Max Safirs pocketbok ”Bäste herrn, låt mig få leva” hemskickad utan extra kostnad.

Det går även att använda Swish. Swisha till: 123 683 76 78 och skriv "Solidaritet" i meddelanderaden.