Israel 2040

Israel 2040

den 5 december 2019 | Framtidstro KKL, som Israels samarbetspartner för landets utveckling, har tagit fram en ambitiös och fantastisk, men också genomförbar plan för hur landet kan se ut 2040. Läs om de spännande planerna!

Keren Kajemet Leisrael, också kallad Jewish National Fund, grundades 1901, vid femte Sionistkongressen i Basel. Det bestämdes att man skulle investera i mark i det då Ottomanska rikets Palestina. Sen dess har mycket hänt. 2018 firade Israel 70 år, som har gått från ett ökenområde till ett industriellt och high-tech land som placerar sig på första plats som världens mest innovativa land med flest start-ups/capita. Men drömmarna tar inte slut där. Man vill göra något åt den ojämlikheten som råder mellan storstaden Tel Aviv och "periferin", landområden i Galiléen och Negevöknen, som inte har utvecklats i lika hög grad. 

KKL:s vision, i samråd med Israels stat, är att utveckla denna periferi och skapa fler innovations- och studiecentra för 1, 5 miljoner människor.

Följ länken till en talande video som du även kan se på olika språk. Länk här.