Framtiden

Trädplantering ger framtidstro

den 23 januari 2017 | Framtidstro Sedan år 1901 har Keren Kajemet planterat 250 miljoner träd i Israel...

I såväl krigs- som fredstider, i både låg- och högkonjunktur, ja, under hela det dramatiska 1900-talet och ända fram till i dag, har miljontals träd planterats för att göra en ännu större del av landet Israel beboligt. Detta målmedvetna arbete har lett att Israel idag är det enda land i världen där öknen drivs tillbaka. Idag är denna viktiga uppgift mer angelägen än någonsin. Att plantera träd blir en praktisk handling för att möjliggöra en tillvaro för alla dem som nu söker sig till Israel. Dagens befolkning i Israel kan njuta frukterna av tidigare generationers arbete. Nu kan vi se till att unga israeler, som på grund av antisemitismen i omvärlden flyttar till Israel, får en framtid i landet.

Se filmen om hur man odlar skogar i öknen, här!