Förverkliga Ben-Gurions vision

Hjälp oss förverkliga Ben-Gurions vision!

den 15 april 2016 | David Ben Gurion I oktober i år är det 130 år sedan David Ben-Gurion föddes. Det är också 115 år sedan starten av Keren Kajemet LeIsrael (KKL). Under året kommer vi från Keren Kajemet att följa i Ben-Gurions fotspår.

Ben-Gurion, som förverkligade Theodor Herzl sionistiska vision genom att utropa staten Israel, var en stor statsman. Han hade också många egna visioner om hur landet skulle utvecklas. Storheten i Ben-Gurions ledarstil var att han levde som han lärde. När han insåg att det fanns stor potential i Negevöknen i södra Israel, tog han steget från ett bekvämt liv i Tel Aviv nära havet, till att flytta ut i öknen för att visa befolkningen på öknens framtida möjligheter till befolkningstillväxt. Idag är kusten längs medelhavet näst intill överbefolkat. De invandrar vågor som redan börjat strömma till Israel i spåren av ökad antisemitism i Europa kommer att behöva etablera sig på alternativa platser i det lilla landet, som till ytan är mindre än Smålands storlek och redan härbärgerar 8 miljoner invånare.

För att bygga samhällen i södra Israel som kan ta emot nya vågor av invandrare måste landet förberedas och öknen trängas tillbaka. Detta är Keren Kajemets största uppgift framöver. Vi fortsätter att plantera 20 000 träd i den gröna ringen runt Beér Sheba, Abrahams stad, som expanderar kraftigt och som inrymmer Ben-Gurion universitetet. Samtidigt planerar vi nya projekt i Negevöknen för ytterligare ansträngningar till att förverkliga Ben-Gurions visioner.

Du kan hjälpa oss i våra ambitioner att gå i Ben-Gurions fotsteg. Med Din hjälp kan vi förverkliga Ben-Gurions visioner. Vi måste tränga tillbaka öknen och göra landet beboligt. Våra vatten- och trädprojekt kommer att påverka såväl marken som klimatet så att människor känner trygghet och tillförsikt att bygga en ny framtid i detta, idag så ödsliga landskap.


Vi går i Ben-Gurions fotspår och tränger steg för steg undan öknen.

Med Din hjälp förverkligar vi Ben-Gurions vision. Donera nu!

Tack för ditt engagemang och för din gåva!

Keren Kajemet Sverige – Israelfonden